آهنگ خودخواه محسن یگانه
آهنگ نامهربون مهدی جهانی
آلبوم خراسانیات محمدرضا شجریان
آهنگ مه رو ایوان بند